• +381 (0)24 41 505 16
 • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Zvučna izolacija i problem buke

Problem buke u TV i/ili muzičkim studijima, teretanama, industriji danas je lako rešiv uz pomoć modernih materijala. Građevinska industrija nam je omogućila da sprečimo prenošenje zvuka iz jedne prostorije u drugu. U građevinskoj industriji to zovemo zvučna izolacija, a grubo možemo napraviti ovakvu podelu: izolacija od udarne buke i izolacija od prostorne buke.

Zvuk možemo smanjiti sa nekoliko osnovnih pristupa:

 • tako što ćemo povećati udaljenost između izvora i prijemnika
 • korišćenjem barijera koje apsorbuju energiju zvučnih talasa
 • možemo koristiti prigušne strukture kao što su zvučne prepreke

Sunđeri proizvođača SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole za zvučnu izolaciju kao što je zvucna izolacija poda, zvucna izolacija plafona, zvučna izolacija zidova, zvucna izolacija zida.

Zvučna izolacija se može predstaviti u 5 principa:

 • Princip mase
 • Princip odvajanja
 • Princip apsorpcije
 • Princip rezonancije
 • Princip provođenja zvuka

Princip mase

Ovaj princip podrazumeva sledeće: teže će doći do podrhtavanja bilo koje prepreke izazvane zvučnim poremećajem kada je ona teža, odnosno ima veću masu. Prostije rečeno, teži zid je teže naterati da vibrira. Ipak, da bi ovaj princip bio koristan, vrlo ga je teško izvesti čak i u teoretskim uslovima budući da je neophodno značajno povećati masu prepreke kako bi imali vidljiv učinak u zvučnoj izolaciji. Dakle, ovaj princip bi mogao biti koristan tamo gde je problem buke povezan sa preprekama koje imaju malu masu.

Princip odvajanja

Princip odvajanja nije univerzalan i zavisi od frekvencije. Kod ovog principa, zvučna izolacija podrazumeva stvaranje vazdušnog džepa između dva sloja prepreke. Stvaranjem što manje fizičke veze između ta dva sloja, izolacija buke će imati bolji efekat. U situacijama kada se između prepreka ubace elastični materijali (mineralna vuna, stiropor i sl.), tj. apsorberi, između prepreka se formira dvostruka pregrada. Ovo rezultuje u slabljenju zvuka jer on prvo prolazi kroz vazdušni džep, a onda se dodatna redukcija zvuka dešava kada zvuk naiđe na dodatu izolaciju tj. apsorbere.


Sunđeri proizvođača SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole za zvučnu izolaciju kao što je zvučna izolacija poda, zvučna izolacija plafona, zvucna izolacija zidova, zvučna izolacija zidova.

Princip apsorpcije

Kompletna zvučna izolacija može biti sprovedena primenom najrasprostranjenijeg i najpoznatijeg pravila - apsorpcijom. Apsorpcioni materijali (mineralna vuna, stiropor i sl.) imaju moć da unutar svoje strukture zadrže deo zvuka i na taj način spreče njegovo dalje prenošenje. Međutim, na veoma niskim frekvencijama, korišćenje isključivo apsorpcionih materijala nema mnogo smisla. Ali, kada apsorpcione materijale kombinujemo sa ostalim elementima, pridržavajući se pravila zvučne zaštite, možemo očekivati adekvatan rezultat tj. smanjenje jačine prenesenog zvuka.

Princip rezonancije

U situacijama kada se rezonantna frekvencija poveća, kompletan sistem sa svom dodatnom masom, apsorberima, vazdušnim džepovima i ostalim elementima će početi da vibrira pa će prenositi zvuk u susednu prostoriju. No, smanjenjem buke može se desiti da se poveća rezonancija sistema. Stoga, pravilo koje može da važi za zlatno pravilo kada je u pitanju zvučna izolacija jeste pravilo jeste - što niža frekvencija, to bolje!
Zašto?
Kada sistem počne da rezonira na određenoj frekvenciji, zvuk počne da se prenosi u ostale prostorije.
Postoje dva osnovna načina rešavanja problema rezonancije:

 • Ugradnja odgovarajućih elastičnih materijala koji će imati ulogu prigušivanja amplitude oscilovanja i apsorpcije jačine zvuka
 • Pomeranje rezonantne tačke - ukoliko se vodimo pravilnom kombinacijom prethodnih pravila, rezonantna frekvencija se može smanjiti ovim načinom

Sunđeri proizvođača SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole za zvučnu izolaciju muzičkog studija.

Princip provođenja zvuka

Zvuk se prenosi vibracijama kroz pregradne elemente: plafon, pod, zidove, vrata, prozore... To se dešava provođenjem longitudinalnih talasa kroz te delove kuće ili zgrade. Ovde zapravo govorimo o indirektnom provođenju zvuka kroz konstruktivne elemente, koji nemaju neposredne veze s pregradnim elementom.
Na to koliko će biti kvalitetna zvučna izolacija utiče sledeće: stanje najlošije karike u ovom lancu. Ubacivanjem pregradnog zida se često ne postiže zadovoljavajući rezultat. Ali, ukoliko presečemo kanale kojima se zvuk širi (provođenjem kroz plafonsku, odnosno podnu konstrukciju) ili se odlučimo za dodavanje mehaničkih prepreka i/ili prigušivača oscilacija, situacija se može znatno poboljšati.

Šta je najčešće potrebno zvučno izolovati?
Najčešće je potrebno izolovati TV studije, muzičke studije, industrijske hale, poslovne objekte, stambene objekte, teretane.

Zvučna izolacija i najrasprostranjeniji materijali koji se koriste

Sama misija SSA Pana firme jeste kvalitetna i dugotrajna zvučna izolacija, koja će na lak način i brzom realizacijom obezbediti najbolje rešenje za konkreten probleme naših klijenata.

Jedan od najrasprostranjenijih materijala u svetu, koji se uspešno može iskoristiti u većini projekata zvučne izolacije jeste - izolaciona pena. Osim što verujemo da pena može da obezbedi najbolje rezultate u slučajevima kada se radi izolacija zidova, plafona ili podova, penu najradije koristimo iz sledećih razloga:

 • ugradnja izolacione pene je brza i laka (mehaničko pričvršćivanje ili lepljenje)
 • izolaciona pena za zvučnu izolaciju se vrlo lako može ukloniti ili promeniti
 • izolaciona pena se uklapa u najograničenije budžete za zvučnu izolaciju
 • pena na našem tržištu već ima komercijalnu upotrebu koja je neograničena, te se često koristi pri zvučnoj izolaciji stambenih objekata
 • izolaciona pena je idealno rešenje za izolovanje industrijskih objekata u kojima se nalaze glasne mašine i motori
 • pena podnosi ekstremno visoke i niske temperature
 • izolaciona pena spada u materijale koji su ekološki prihvatljivi

120+

Vrsta pene

6000+

Različitih proizvoda

11+

Oblasti korišćenja

5000+

Zadovoljnih klijenata

Naši partneri Dugotrajna i poverljiva partnerstva