• +381 (0)24 41 505 16
 • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Problem buke

Problem buke u TV i/ili muzičkim studijima, teretanama, industriji danas je lako rešiv uz pomoć modernih materijala. Građevinska industrija nam je omogućila da sprečimo prenošenje zvuka iz jedne prostorije u drugu. U građevinskoj industriji to zovemo zvučna izolacija, a grubo možemo napraviti ovakvu podelu: izolacija od udarne buke i izolacija od prostorne buke.

Zvuk možemo smanjiti sa nekoliko osnovnih pristupa:

 • tako što ćemo povećati udaljenost između izvora i prijemnika
 • korišćenjem barijera koje apsorbuju energiju zvučnih talasa
 • možemo koristiti prigušne strukture kao što su zvučne prepreke

Zvučna izolacija, zvucna izolacija poda, zvucna izolacija, zvucna izolacija plafona, zvučna izolacija zidova, zvučna izolacija, zvucna izolacija zida

Pet principa zvučne izolacije

 • Princip mase
 • Princip odvajanja
 • Princip apsorpcije
 • Princip rezonancije
 • Princip provođenja zvuka

Princip mase

Ovaj princip podrazumeva sledeće: teže će doći do podrhtavanja bilo koje prepreke izazvane zvučnim poremećajem kada je ona teža, odnosno ima veću masu. Drugačije rečeno, teži zid je teže naterati da vibrira. Ipak, ovaj princip da bi bio koristan je čak i u teoretskim uslovima teško izvesti, jer je za to potrebno značajno povećati masu da bi imali vidljiv učinak u zvučnoj izolaciji. Ovaj princip je koristan tamo gde je problem buke povezan sa postojećim pregradama koje imaju malu masu.

Princip odvajanja

Međutim, ni ovaj princip nije univerzalan i zavisi od frekvencije. Kod ovog principa zvucna izolacija podrazumeva stvaranje vazdušnog džepa između dva sloja pregrade stvaranjem što manje fizičke veze ta dva sloja čime se postiže poboljšanje zvučne izolacije. Kada se ubace elastični materijali poput vune, stiropora i sl., koji su apsorberi, između slojeva pregrade, formiraju se dvostruke pregrade sa smaknutim stubovima, dolazi do slabljenja zvuka kroz vazdušni džep, a ostatak se redukuje nailaskom na ubačenu izolaciju koja ima apsorpcionu moć.


Zvučna izolacija, zvucna izolacija poda, zvucna izolacija, zvucna izolacija plafona, zvučna izolacija zidova, zvučna izolacija, zvucna izolacija zida

Princip apsorpcije

Kompletnu zvučnu izolaciju možemo sprovesti primenom najrasprostranjenijeg i najpoznatijeg pravila kao što je apsorpcija. Apsorpcioni materijali kao što su mineralna vuna, stiropor i sl. imaju moć da unutar svoje strukture zadržavaju deo zvuka i na taj način sprečavaju njegovo dalje prenošenje. Međutim, na veoma niskim frekvencijama, korišćenje apsorpcionih materijala nema mnogo smisla. Kada apsorpcione materijale kombinujete s ostalim elementima i pridržavate se pravila zvučne zaštite, tek tada se doprinosi ukupnom smanjenju jačine prenesenog zvuka.

Princip rezonancije

Kada se rezonantna frekvencija poveća, kompletan sistem sa svom dodatnom masom, apsorberima, vazdušnim džepovima i ostalim elementima će početi da vibrira pa će prenositi zvuk u susednu prostoriju. Smanjenjem buke može se desiti da se poveća rezonancija sistema. Stoga, što je frekvencija niža to je bolje. Kao posledica smanjenja buke, može se desiti da se poveća rezonancija sistema. Sistem počinje da rezonira na određenoj frekvenciji. Tako se i zvuk prenosi u ostale prostorije. Što je ova frekvencija niža to je bolje. Postoje dva osnovna načina rešavanja problema rezonancije:

 • Odgovarajuću elastični materijali prigušuju amplitude oscilovanja, smanjuju ih, i samim tim apsorbuju jačinu zvuka.
 • Pomeranjem rezonantne tačke. Koristeći se pravilnom kombinacijom prethodnih pravila, rezonantna frekvencija se može smanjiti.

Zvučna izolacija, zvucna izolacija poda, zvucna izolacija, zvucna izolacija plafona, zvučna izolacija zidova, zvučna izolacija, zvucna izolacija zida

Princip provođenja zvuka

Zvuk se prenosi vibracijama kroz pregradne elemente: plafon, pod, zidove, vrata, prozore... To se dešava provođenjem longitudinalnih talasa kroz te delove kuće ili zgrade. Ovo je u stvari indirektno provođenje zvuka kroz konstruktivne elemente, koji u stvari nemaju neposredne veze s pregradnim elementom. Jedan od najčešćih puteva prolaska zvuka je ovim kanalima. Na to koliko će biti kvalitetna zvučna izolacija u tom slučaju utiče koliko je dobra najlošija karika u ovom lancu. Ubacivanjem pregradnog zida nećemo postići bolji učinak, ukoliko ne presečemo kanale kojima se zvuk širi, provođenjem kroz plafonsku, odnosno podnu konstrukciju. To se može postići dodavanjem mehaničkih prepreka, odnosno barijera, zatim kanala, prigušivača oscilacija. Naglašavamo, da je naknadne radove treba uraditi na strani izvora buke.

Šta je najčešće potrebno zvučno izolovati?
Najčešće je potrebno izolovati TV studije, muzičke studije, industrijske hale, poslovne objekte, stambene objekte, teretane.

Najrasprotranjeniji materijal za zvučnu izolaciju

Ranije su za zvučnu izolaciju muzičkih studija korišćene kutije od jaja. Međutim, dolaskom SSA Pana firme klijenti kojima je bila potrebna zvučna izolacija su brzo i lako počeli da nalaze rešenja za njihov konkretan problem.

Trenutno jedan od najrasprostranjenijih materijala koji se koristi za zvučnu izolaciju je pena. Da bi se postigla najbolja zvucna izolacija zida, zvucna izolacija plafona ili zvucna izolacija poda penasti materijali su najbolje rešenje, zahvaljujući mnogim prednostima kao što su:

 • brza i laka ugradnja (mehaničko pričvršćivanje ili lepljenje)
 • lako se mogu ukloniti ili promeniti
 • ukoliko je budžet za zvučnu izolaciju ograničen
 • imaju komercijalnu upotrebu koja je neograničena pa se mogu koristiti u stambenim objektima, ali i za izolaciju glasnih mašina i motora u industriji
 • podnose ekstremno visoke i niske temperature
 • ekološki su prihvatljivi

120+

Vrsta pene

6000+

Različitih proizvoda

11+

Oblasti korišćenja

5000+

Zadovoljnih klijenata

Naši partneri Dugotrajna i poverljiva partnerstva