Kompanija za preradu sunđerastih pena, PANA Foamtec GmbH - proizvodni pogon u Geretsriedu, Nemačka.

Istorijat kompanije

Ovo preduzeće nastaje 1985. pod imenom PANA Schaumstoff GmbH, kada se odeljenje za obradu pene odvaja od nemačke kompanije koja se od 1949. godine bavi distribucijom hemijskih inovacija. Rad započinje na lokaciji u Geretsriedu. Velika prekretnica se dešava 2010. godine kada se proširuju proizvodni i skladišni kapaciteti kompanije, te nakon što kompaniju kupuje porodica Reichhold (austrijski investitor SSA Europe Ges. m. b. H.) i od tada ovo preduzeće posluje pod imenom PANA Foamtec GmbH.

A onda 2013. godine počinje izgradnja proizvodne zgrade u Bačkoj Topoli radi efikasnog snabdevanja istočnoevropskog tržišta, kao i proširenja kapaciteta određenih proizvoda. Početak poslovanja bio je tokom 2014. godine pod korporativnim imenom SSA Pana Foamtec doo.

Industrijski standard ISO TS 16949 (danas IATF 16949), najviše dostignuće za dobavljače automobilske industrije

Kao jedna od retkih kompanija za preradu pena, PANA Foamtec GmbH dobila je 2014. godine sertifikat prema svetski priznatom industrijskom standardu ISO TS 16949 (danas IATF 16949), što je najviše dostignuće za dobavljače automobilske industrije.

Dve godine kasnije Paul Reichhold je postao je izvršni direktor grupe koja se sastoji od PANA Foamtec GmbH i SSA Pana Foamtec doo, Srbija. Obavljeni su radovi na nadogradnji postrojenja kako bi se proizvodnja podigla na novi nivo - Industrija 4.0.

Video prezentacija kompanije PANA Foamtec GmbH

Sledeće 2017. godine porodica Reichhold je postala vlasnik cele grupe. PANA Foamtec GmbH integrisana je u REICHHOLDING GmbH, koji se sada sastoji od SSA Europe Ges. m. b. H. (tehničke lepljive trake) i BOHR Schleifmittelverk (specijalni abrazivi) kao i srpske podružnice SSA Pana Foamtec doo.