• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Sunđeraste pene za prehrambenu industriju

Određeni tipovi sunđerastih pena koriste se u prehrambenoj industriji.

Kod tretmana vode u kojoj se nalaze ribe, školjke itd., za čišćenje vazduha u velikim kuhinjama, kantinama i svugde gde namirnice dolaze u kontakt sa sunđerima, možemo Vam ponuditi kvalitetne sunđeraste pene.

Sunđeraste pene filter tipova mogu se koristiti u ovoj oblasti. Proizvodimo artikle od filter sunđerastih pena sa različitom veličinom pora (PPI – pores per inch).
Kod pakovanja namirnica treba da se uzimaju u obzir posebne smernice. U našem asortimanu su navedene sunđeraste pene polietilienskih tipova i na osnovu njihovih hemijskih i fizičkih svojstava dozvoljavaju kontakt sa namirnicama, i za to su pogodne za pakovanje istih.

Od sunđerastih pena polietilenskih tipova proizvodimo sledeća atraktivna pakovanja:
· sistemsko pakovanje od PE-tipova sunđerastih pena (Plastazote)
· zaštita prilikom transporta od PE-tipova sunđerastih pena (Plastazote)
· sečeni i štancovani artikli za pakovanje od PE- i PUR tipova sunđerastih pena
· pakovanja pogodna za namirnice od PE-sunđeraste folije, PUR- i PE-sunđerastih pena
· filter sunđeraste pene sa raznim veličinama pora (Panapor)