• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Plastazote, Panapor i druge vrste sunđera

Određeni tipovi sunđera, kao što su plastazote i panapur se često koriste u prehrambenoj industriji.

Kod tretmana vode u kojoj se nalaze ribe, školjke itd., za čišćenje vazduha u velikim kuhinjama, kantinama i svugde gde namirnice dolaze u kontakt sa sunđerima, možemo Vam ponuditi kvalitetne sunđeraste pene.

Sunđeri filter tipova mogu se koristiti u ovoj oblasti. Proizvodimo artikle od filter sunđerastih pena sa različitom veličinom pora (PPI – pores per inch).

Kod pakovanja namirnica treba da se uzimaju u obzir posebne smernice. U našem asortimanu su navedeni sunđeri polietilienskih tipova i na osnovu njihovih hemijskih i fizičkih svojstava dozvoljavaju kontakt sa namirnicama, i za to su pogodne za pakovanje istih.


Sunđeri za upotrebu u prehrambenoj industriji sa različitom veličinom pora, filteri za čišćenje vazduha u kuhinjama proizvođača SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole.

Od sunđerastih pena polietilenskih tipova proizvodimo sledeća atraktivna pakovanja:

  • sistemsko pakovanje od PE-tipova sunđerastih pena (Plastazote)
  • zaštita prilikom transporta od PE-tipova sunđerastih pena (Plastazote)
  • sečeni i štancovani artikli za pakovanje od PE- i PUR tipova sunđera
  • pakovanja pogodna za namirnice od PE-sunđeraste folije, PUR- i PE-sunđera
  • filter sunđere sa raznim veličinama pora (Panapor)