• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Sunđeraste pene iz oblasti veštačkih materijala

U svim oblastima, gde treba podržati i zaštititi fizikalna svojstva veštačkog materijala, sunđerasta pena je idealan izbor.
Naše sunđeraste pene mogu biti samolepljive, sa trajnim tipom lepljenja ili odstranjenjem lepka bez ostavljanja tragova, i tako se mogu spojiti sa veštačkim materijalom.

Namene korišćenja sunđerastih pena u kombinaciji sa veštačkim materijalom:
· zaštita kolena, lakta (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena)
· zaštita glave u kacigama (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena)
· zaštita brade u kacigama (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena)
· pakovanje i zaštita prilikom transporta (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena)
· igračke (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena)
· enterijer vozila (npr. PE- i PUR tipovi sunđerastih pena, veštački kaučuk)