• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

PE, PUR i Melamin sunđeri

Trakasti zaptivači, izolacija, ublaživači vibracija proizvedeni od PE, PUR i Melamin-sunđerastih pena i veštačkog kaučuka

Kod proizvodnje mašina i uređaja, sunđeri su idealan izbor za ublažavanje vibracija, izolaciju, zaptivanje.
Sirovina i polugotovi artikli (blokovi, ploče, rolne) obrađuju se po želji kupca špaltovanjem, štancovanjem, sečenjem, frezovanjem, sečenjem u konturama i sečenjem vodom na poželjne dimenzije i količine.
Na ovaj način možemo da ponudimo namensko rešenje za svakog kupca.
Najčešće korišćene sirovine su PE i PUR sunđeri, sunđeraste pene Melamin tipova, EPDM guma itd.
Zbog specijalnih svojstava, kao što je otpornost na ulje, električna provodljivost ili plamenootpornost, naši proizvodi se mogu koristiti u sve namene.


Sunđeri za oblast proizvodnje mašina i uređaja - kompresori i generator, proizvođača SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole.

Izgradnja kompresora

Sunđeri za ublažavanje vibracija kod kompresora

Naši tipovi sunđerastih pena su idealni za ublažavanje vibracija i oscilacija kod rada kompresora. Kod materijala koji se koriste za apsorpciju vode, ulja, prljavštine, prašine i za hemijske materijale, naši tipovi sunđera zbog svojih specijalnih svojstava istovremeno mogu ublažavati vibracije i buku.

Kod izgradnje kompresora, mašina i uređaja pored distancera, štancovanih zaptivača, trakastih zaptivača, filtera, pomoćnih delova kod transporta i montaže, zaštite od vibracija proizvodimo i sledeće artikle:

  • zaptivače od PE- i PUR tipova sunđera (npr. eva pena) i veštačkog kaučuka
  • štancovane samolepljive artikle od PE- i PUR tipova sunđera, veštačkog kaučuka i Melamin sunđeraste pene
  • izolacije proizvedene od sunđera
  • filter sunđere u različitim veličinama pora (ppi)
  • barijere protiv isparavanja iz veštačke gume i od PE-tipova sunđera