• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Sunđeraste pene za proizvodnju mašina i uređaja

Trakasti zaptivači, izolacije, ublaživači vibracija proizvedeni od PE, PUR i Melamin-sunđerastih pena i veštačkog kaučuka

Kod proizvodnje mašina i uređaja, sunđeraste pene su idealan izbor za ublažavanje vibracija, izolaciju, zaptivanje.
Sirovina i polugotovi artikli (blokovi, ploče, rolne) obrađuju se po želji kupca špaltovanjem, štancovanjem, sečenjem, frezovanjem, sečenjem u konturama i sečenjem vodom na poželjne dimenzije i količine.
Na ovaj način možemo da ponudimo namensko rešenje za svakog kupca.
Najčešće korišćene sirovine su PE i PUR sunđeraste pene, sunđeraste pene Melamin tipova, EPDM guma itd.
Zbog specijalnih svojstava, kao što je otpornost na ulje, električna provodljivost ili plamenootpornost, naši proizvodi se mogu koristiti u sve namene.

Izgradnja kompresora

Sunđeraste pene za ublažavanje vibracija kod kompresora

Naši tipovi sunđerastih pena su idealni za ublažavanje vibracija i oscilacija kod rada kompresora. Kod materijala koji se koriste za apsorpciju vode, ulja, prljavštine, prašine i za hemijske materijale, naši tipovi sunđerastih pena zbog svojih specijalnih svojstava istovremeno mogu ublažavati vibracije i buku.

Kod izgradnje kompresora, mašina i uređaja pored distancera, štancovanih zaptivača, trakastih zaptivača, filtera, pomoćnih delova kod transporta i montaže, zaštite od vibracija proizvodimo i sledeće artikle:
· zaptivače od PE- i PUR tipova sunđerastih pena i veštačkog kaučuka
· štancovane samolepljive artikle od PE- i PUR tipova sunđerastih pena, veštačkog kaučuka i Melamin sunđeraste pene
· izolacije proizvedene od sunđerastih pena
· filter sunđeraste pene u različitim veličinama pora (ppi)
· barijere protiv isparavanja iz veštačke gume i od PE-tipova sunđerastih pena