• +381 (0)24 41 505 16
  • Ulica: Sunce br.6, 24300 Bačka Topola

Naša vizija Obrada materijala za bolji svet

Kompanija SSA Pana Foamtec doo je registrovana 2013. godine, a sa radom je počela u junu 2014. u Bačkoj Topoli u industrijskoj zoni.


Kompaniju je izgradila matična grupa SSA EUROPE GES.m.b.H. iz Austrije (distributer svih tipova industrijskih samolepljivih traka, pruža najoptimalnija rešenja u tehnici lepljenja) i PANA Foamtec GmbH iz Nemačke (jedan od pionira obrade sunđerastih materijala, sa preko 60 godina iskustva, proizvodi artikle od sunđerastih pena).
Od 2017. godine PANA Foamtec GmbH integrisana je u REICHHOLDING GmbH, koji se sada sastoji od SSA Europe Ges. m. b. H. (tehničke lepljive trake) i BOHR Schleifmittelverk (specijalni abrazivi) kao i srpske podružnice SSA Pana Foamtec doo.

SSA Pana Foamtec doo je društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim zaposlenima, kupcima, poslovnim partnerima, dobavljačima, lokalnim i državnim zajednicama.


Proizvodni pogon kompanije SSA Pana Foamtec doo iz Bačke Topole za proizvodnju sunđera.

Artikli koji se proizvode u Srbiji imaju primenu u raznim oblastima i to auto-industriji, mašinstvu, građevinarstvu, medicini, pakovanju, zaštiti osetljivih artikala u transportu, elektroindustriji, avio-industriji i praktično u svakoj industrijskoj grani koja koristi polietilenske sunđere, EPDM gumu, poliuretanske sunđere, veštačku gumu odnosno tehničku penu.

Naše tržište je istočna Evropa sa ciljnim tržištima unutar i izvan EU. Naše vrednosti su inkorporirane u sve naše projekte i radove, a one se manifestuju kroz sledeće:

SSA Pana Foamtec doo ikonica

Kvalitet

Stalno se trudimo da zadovoljimo potrebe potrošača obezbeđujući ih visokokvalitetnim i sigurnim proizvodima.

SSA Pana Foamtec doo ikonica

Obaveza

Da radimo odgovorno i pozitivno, prihvatamo izazove, stalno istražujemo nove ideje i nova rešenja na zahtev kupaca. Naše zaposlene tretiramo pravično, s poštovanjem i poverenjem.

SSA Pana Foamtec doo ikonica

Integritet

Naše konkurente tretiramo sa poštovanjem, pošteno se takmičući, kao tim koji se svakodnevno unapređuje.

SSA Pana Foamtec doo ikonica

Odgovornost i saradnja

Obezbeđujemo elemente efikasnog sistema za upravljanje zdravljem i sigurnošću na poslu, eliminišući/minimizujući rizike zaposlenih. Posvećeni smo zaštiti životne sredine, usmeravajući se na smanjenje potrošnje prirodnih resursa koje koristimo. Za poslovne partnere smo birali kompanije koje primjenjuju istu politiku na proizvode, zaposlene, zdravlje i sigurnost na radu, kao i zaštitu životne sredine.

120+

Vrsta pene

6000+

Različitih proizvoda

11+

Oblasti korišćenja

5000+

Zadovoljnih klijenata

SSA Pana Foamtec doo Naša misija i cilj se baziraju na:

Potrebe i želje kupaca su glavni prioritet našeg rada. Zadovoljstvo klijenata je sastavni deo svih naših aktivnosti. Tražimo dugotrajna i poverljiva partnerstva sa zatvorenim vezama i odličnom komunikacijom. Zajedno sa našim kupcima pokušavamo da stvorimo vrednost koja zadovoljava sve zainteresovane strane.
Usklađenost sa pravilima zemlje u kojoj poslujemo, poštovanje kodeksa ponašanja, kao i sa međunarodno odobrenim i životnim standardima. Naravno, usaglašenost takođe znači da se pridržavamo potreba i propisa na koje su nam ukazali naši kupci i dobavljači.
Naše tržište je istočna Evropa sa ciljnim tržištima unutar i izvan EU.
Zaposleni su naš najvažniji kapital. Imaju ključno znanje i veštine da razvijaju i kvalitetno završavaju poslove, kao i da služe svojim kupcima. Kompanija vidi svoj zadatak u obuci, razvoju i pružanju podrške svojim zaposlenima u skladu sa potrebama kako zaposlenih, tako i preduzeća.
Radimo po sopstvenim standardima kvaliteta koji su veoma visoki, standardima kvaliteta koje očekuju naši kupci, kao i međunarodno priznatim standardima poput (ISO 9001). Pratimo strategiju nulte vrednosti.
Mi se trudimo i idemo ka visokim ciljevima. Ciljevi potiču iz naše vizije, od naših kupaca, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana. Stoga postavljamo izazovne ciljeve, procenjujemo i preduzimamo korektivne mere ako je potrebno.

Mašinstvo, avio i elektro-industrija...

Naši partneri Dugotrajna i poverljiva partnerstva